ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกสมัยกรุงสุโขทัย ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบัน เพราะได้รวบรวมเอาคติความเชื่อทุกแง่ทุกมุมของทุกชนชั้นหลายเผ่าพันธุ์มา ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวให้ผู้อ่านผู้ฟังยำเกรงในการทำบาป และยินดีในการทำบุญ ซึ่งเว็บของเรา จะเน้นข้อมูลเกี่ยวกับ มนุสสภูมิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวรรณกรรมชิ้นนี้

การเกิดมนุษย์

ปฏิสนธิ -> กัลละ (ขนาด เศษ 1 ส่วน256 ของเส้นผม)

7 วัน       -> อัมพุทะ (น้ำล้างเนื้อ)

14 วัน     -> เปสิ (ชิ้นเนื้อ)

21 วัน     -> ฆนะ (ก้อนเนื้อ, แท่งเนื้อ ขนาดเท่าไข่ไก่)

28 วัน     -> เบญจสาขาหูด (มีหัว แขน2 ขา2) ครบ 1 เดือน

35 วัน     -> มีฝ่ามือ นิ้วมือ ลายนิ้วมือ

42 วัน     ->  มีขน เล็บมือ เล็บเท้า (เป็นมนุษย์ครบสมบูรณ์)

50 วัน     -> ท่อนล่างสมบูรณ์

84 วัน     -> ท่อนบนสมบูรณ์

184 วัน  ->  เป็นเด็กสมบูรณ์ นั่งกลางท้องแม่ (6เดือน)


การเกิด
มาจากสวรรค์   ->  ตัวเย็น ออกมาแล้วหัวเราะ (น่ากลัวแหะ-*-)
 
มาจากนรก  ->  ตัวร้อน ออกมาแล้วร้องไห้
 
*** ลมกรรมชวาต = ลมเกิดแต่กรรม ดันให้เด็กคลอดออกมา

การคลอด
 
ท้อง 6 เดือนคลอด  - > ไม่รอด (บ่ห่อนได้สักคาบ)

ท้อง 7 เดือนคลอด -> ไม่แข็งแรง (บ่มิได้กล้าแข็ง)
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น